NP- UTE Gestión Cangas inviste 2,2 millóns de euros en mellorar o ciclo da auga

Nota de prensa sobre a reforma integral do saneamento da ría de Aldán, que se enfade ás obras da Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Areamillla e á mellora do saneamento de Donón.