NP- UTE Gestión Cangas remata a conexión do saneamento da fosa de Donón ata Viñó

A reforma supón o investimento de 104.391 € co obxectivo de reconducir o efluente da fosa de Donón ata a rede municipal de saneamento, eliminando posibles puntos de verquido da conca orientada á Ría de Vigo.