7 consellos para aforrar auga este verán

05.08.2022. Aforrar auga é cousa de todos, tanto de entidades xestoras de auga, como das persoas nas súas rutinas diarias. Ser conscientes do noso consumo é o primeiro paso para poder reducilo.

Nos meses de calor duchámonos máis veces, poñemos máis lavadoras e regamos o xardín máis a miúdo, entre outras, e isto tradúcese nun incremento do gasto de auga. E aínda que é comprensible que a subida da temperatura lévenos a buscar fórmulas para refrescarnos continuamente, tamén é importante ser conscientes do feito de que a auga é un recurso finito e por iso é necesario consumila de maneira responsable.

Cambiar os nosos hábitos este verán é moi doado:

  1.  Utilizar electrodomésticos como o lavalouzas ou a lavadora soamente cando estean cheos con programas de consumo reducido. En caso de fregar os pratos a man, é recomendable facelo coa billa pechada utilizando unha pila para enxaboar e outra para aclarar.
  2. Asegurarse de pechar ben todas as billas.
  3. Ducharse en vez darse un baño.
  4. Regar as plantas cara a noite para evitar perdas por evaporación e colocar difusores nas billas da casa para aproveitar mellor a auga reducindo o seu consumo.
  5. Non lavar o coche todas as semanas, e á hora de lavalo recorrer a unha estación de auto-lavado porque se aforra máis auga. Se o fas en casa evitar utilizar a mangueira e facelo cun recipiente de auga.
  6. Tirar da cadea cando sexa imprescindible.
  7. Se tes piscina, durante os meses de verán cando non a utilices podes colocar unha cuberta solar sobre ela. Con este simple xesto conseguirás reducir a evaporación da auga do vaso ata nun 70%.

Novas relacioadas