UTE Gestión Cangas investirá 1,8 millóns de euros no saneamento da ría de Aldán

21.02.2020. UTE Gestión Cangas investirá 1,8 millóns de euros no saneamento da ría de Aldán. As actuacións principais están diseñadas para mellorar a calidade medioambiental da subconca do Hío na ría de Aldán sen sobrecargar a Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Cangas. Os traballos perseguen a eliminación das augas pluviais e de infiltración na rede de saneamento, principal causa do exceso de caudal que provocan os alivios á ría de Aldán. As actuacións centraranse nas zonas de Vilariño, Liméns, Vilanova e O Hío. Mediante a instalación de sistemas de separativo de pluvais e a reforma dos bombeos e as tuberías da zona tratarase de minimizar ao máximo as infiltracións das augas subterráneas nos pozos de bombeo.

No lugar de O Hío crearase unha rede primaria de recollida de pluviais que discorrerá pola Baixada ao Rapallo, rúa do Viñal e a rúa Baixa a Riosteiro. A execución dun colector para fecais que se conectará á rede de pluviais existente na rúa David Cal e un novo colector na rúa Viñal e baixada a Rioesteiro renovarán por completo o saneamento actual. A mellora no sistema de bombeos comeza pola construcción dun novo pozo de bombeo que sustituirá o existente e instalación dun sistema de telecontrol na Estación de Bombeo de Augas Residuais (EBAR) de Vilanova. Continúa na EBAR de Vilariño, onde se renovará o actual tramo de impulsión, instalarase un areeiro para facilitar a súa limpeza, reemplazando bombas e calderería.  A optimización do funcionamento da EBAR de Liméns é a última peza desta renovación integral. A instalación dun novo areeiro acompañará á ampliación do tramo de impulsión ata acadar os 700 metros ata chegar á EBAR de Santa Marta. Un novo colector de 150 metros de saneamento por gravidade e a renovación das bombas completan as reformas neste punto.

Esta nova concepción integral das actuacións na Ría de Aldán aporta unha solución á problemática da insuficiencia do sistema de bombeos para asumir o caudal en época de moita choiva. O anteproxecto atópase en fase de exposición pública ata o vindeiro 17 de marzo,  tras ser presentado polo concelleiro de medio ambiente, Hugo Fandiño, á veciñanza de Aldán.

As obras suporán unha inversión de 1.808.324 € e están suxeitas ao plan de investimentos da compañía, presupostado en 3,4 millóns de euros.  Engádense aos 300.000 euros da renovación dos equipos de filtración e desinfección da depuradora de Areamilla e aos 87.700 euros precisos para conectar a fosa de Donón coa rede de saneamento existente a través dunha tubería de impulsión, que percorerá os 800 metros que a separan do punto máis próximo do pozo de bombeo de Viñó, supoñendo un 65% do plan de investimentos totais.

 

 

Novas relacioadas